Ustawy represyjne

Agencja FRA zainteresowana kwestiami ustawy represyjnej

Agencja FRA zainteresowana kwestiami ustawy represyjnej

Opublikowano: 12 kwiecień 2018

9.04.2018 Poseł Janusz Zemke poinformował, iż w dniu dzisiejszym nadeszła odpowiedź od dyrektora Agencji Praw Podstawowych UE – Michaela O’Flaherty na przesłane informacje i materiały z konferencji w Brukseli o kwestiach ustawy represyjnej.

Jak pamiętamy, Europosłowie SLD Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke, zgodnie z obietnicą daną Delegatom FSSM RP na Konferencję pod nazwą REPRESJE WOBEC EMERYTOWANYCH FUNKCJONARIUSZY I ŻOŁNIERZY W POLSCE, która odbyła się 28 lutego br. w PE w Brukseli, szeroko rozpowszechnili w PE i instytucjach UE informacje nt. sytuacji polskich emerytów mundurowych objętych ustawą represyjną.
Pisma informujące o Konferencji (treść poniżej) wraz z materiałami prezentowanymi w jej trakcie otrzymali:
1. Jean-Claude JUNCKER – przewodniczący Komisji Europejskiej,
2. Frans TIMMERMANS – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej,
3. Thornbjorn JAGLAND – sekretarz generalny Rady Europy,
4. Vera JOUROVA – komisarz ds. sprawiedliwości KE,
5. Emili O’REILLY – europejski rzecznik praw obywatelskich,
6. Michael O’FLAHERTY – dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE – FRA,
7. Przewodniczący wszystkich 7 grup politycznych w PE (7 osób),
8. Przewodniczący komisji PE (LIBE, DROI, JURI, EMPL),
9. Posłowie do PE uczestniczący w konferencji (26 osób).

Zobacz treść pisma do FRA

W odpowiedzi, szef Agencji Praw Podstawowych Michael O’Flaherty podkreślił, że wie, iż kwestią ustawy represyjnej zajmuje się obecnie Komisja Europejska (europosłowie poinformowali także komisarz V. Jourovą – DG Justice), zaś otrzymana dokumentacja w sprawie rozwiązań ustawy represyjnej wprowadzających odpowiedzialność zbiorową funkcjonariuszy – może zostać wykorzystana przez Agencję Praw Podstawowych UE w jej dalszych pracach.

Odpowiedź Michaela O’Flaherty FRA

Bruksela, 9 kwietnia 2018 r.

Strona ZBFSOP w skrócie