Ustawy represyjne

List otwarty do Biskupów Polskich

List otwarty do Biskupów Polskich

Opublikowano: 16 luty 2018

LIST  OTWARTY  DO  BISKUPÓW  POLSKICH

 

/Apel o udzielenie pomocy skrzywdzonym emerytom i rencistom mundurowym/

            Uchwalona w dniu 16 grudnia 2016 r. przez Posłów PIS Ustawa Emerytalna obniżyła drastycznie świadczenia emerytalne wielu niewinnym ludziom wywodzącym się ze służb mundurowych. Doszło w sposób jaskrawy do naruszenia Konstytucji i obowiązujących przepisów unijnych. Ustawa w sposób zbiorowy, bez sądu i udowodnienia winy komukolwiek zaliczyła całe grupy społeczne do tych, którzy służyli na rzecz państwa totalitarnego. W chwili obecnej tysiące starszych, schorowanych ludzi boryka się z brakiem środków pieniężnych potrzebnych do życia. Brakuje im na chleb, leki i podstawowe produkty. Wielu nie wytrzymało niesprawiedliwości, jaka ich dotknęła i przypłaciło to życiem.

            Na chwilę obecną z powodu wprowadzenia tego nieludzkiego prawa odebrało sobie życie, bądź zmarło z powodu zawałów i udarów 34 /trzydzieści cztery/ osoby. Skrzywdzonych „Ustawą Śmierci” zostało ok. 55 tyś. emerytów, rencistów i osób pobierających emerytury i renty rodzinne po zmarłych funkcjonariuszach i żołnierzach. Zastosowano kryterium czasu i wszystkich tych, którzy choćby jeden dzień przepracowali      w dawnej Polsce potraktowano jak oprawców i bandytów, mimo tego, że np. po pozytywnym zweryfikowaniu w 1990 r. służyli dalej z narażeniem życia i zdrowia przez długie lata. Jakby tego było mało w stosunku do niektórych drastyczne prawo zastosowano dwukrotnie, raz  w 2009 r. i drugi raz w 2016 r. – za każdym razem obniżając świadczenia emerytalne.

            Pod szyldem przywracania sprawiedliwości dziejowej zastosowano barbarzyńskie prawo ukarania winnych wraz z niewinnymi. Złamano tak wiele przepisów i praw wynikających z Konstytucji RP i Karty Praw Człowieka w Unii Europejskiej, że nie sposób tego wszystkiego wymienić w krótkim liście. Dziś Chrystus cierpi wraz z tymi niewinnymi ludźmi, pozbawionymi nagle honoru, godności i warunków do życia na starość. Na naszych oczach doszło do naruszenia podstawowych wartości chrześcijańskich – miłości bliźniego!

            Można to jeszcze w jakiś sposób naprawić. W chwili obecnej leży w Sejmie nowelizacja tej nieszczęsnej Ustawy. Jej uchwalenie może przywrócić godność i warunki do życia wielu Bogu ducha winnym ludziom! Apeluję do serc i sumień Polskich Biskupów, aby zainteresowali się krzywdą ludzi niesłusznie skazanych na margines życia społecznego! Apeluję do serc i sumień Polskich Biskupów, aby podjęli kroki zmierzające do zmiany nieludzkiego prawa! Apeluję do serc i sumień Polskich Biskupów, aby w imię Chrystusowej Miłości zrobili wszystko, co jest możliwe – by zwyciężyło dobro nad złem!

            Wierzę, że ten list pisany z głębi serca i w trosce o dobro wszystkich Polaków nie pozostanie obojętny i wzruszy sumienia tych, którzy decydują o losach innych… Niech będzie Pan Bóg błogosławiony i Najświętsza Maryja Panna!

            mjr SG Jerzy Misiewicz /emeryt/

1 marca 2018 r. Odpowiedź z Metropolii Wrocławskiej:

Szczęść Boże!
Szanowny Panie,

przesłany przez Pana list został przekazany księdzu Arcybiskupowi. Na
najbliższym posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski będzie o tym
rozmawiał z biskupami.

Z wyrazami szacunku,

ks. Michał Mraczek
Sekretarz Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego

List z Watykanu

Strona ZBFSOP w skrócie