Ustawy represyjne

Opinia nr 54 Komisji do Spraw Służb Specjalnych

Opinia nr 54 Komisji do Spraw Służb Specjalnych

Opublikowano: 13 listopad 2008

 

OPINIA nr 54

Komisji do Spraw Służb Specjalnych

dla

Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140)

uchwalona na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 r.

Komisja do Spraw Służb Specjalnych na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2008 roku rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 1140).

Komisja nie przyjęła pozytywnej opinii w sprawie wyżej wymienionego projektu ustawy.

Komisja jedynie przyjęła w głosowaniu uwagę, iż konsekwencje działania ustawy nie powinny dotyczyć funkcjonariuszy zweryfikowanych pozytywnie.

Strona ZBFSOP w skrócie