Ustawy represyjne

Opinia prawna prof. dr hab. Marka Chmaja, dot. projektu z 14 listopada 2016 r.

Opinia prawna prof. dr hab. Marka Chmaja, dot. projektu z 14 listopada 2016 r.

Opublikowano: 30 listopad 2016

Przedstawiamy opinię prawną prof. dr hab. Marka Chmaja, dotyczącą projektu z 14 listopada 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Anty korupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.(druk sejmowy nr 1061).

Jest to jedyna opinia prawna na temat tego dokumentu, który nie był poddawany żadnym konsultacjom ani ocenom merytorycznym.

Publikacja za zgodą Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

opinia prof Marka Chmaja 2016 11 28

Redakcja

Strona ZBFSOP w skrócie