Ustawy represyjne

Prof.Marek Chmaj o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji wobec ustawy represyjnej

Prof.Marek Chmaj o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji wobec ustawy represyjnej

Opublikowano: 23 czerwiec 2017

Przedmiotem niniejszej opinii jest możliwość bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji w przypadku obniżenia, na podstawie Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, emerytur i rent inwalidzkich wszystkim funkcjonariuszom, którzy pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz obniżenie rent rodzinnych pobieranych po tych funkcjonariuszach.

przygotowana na zalecenie:

 Związku Byłych Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa

 opinia prawna prof chmaj i wspolnicy

Strona ZBFSOP w skrócie