Ustawy represyjne

43. Biuro Studiów i Analiz SN 2009-02-02

Biuro Studiów i Analiz SN 2009-02-02

Opublikowano: 08 marzec 2009

[Od Redakcji: koledzy skierowali do Sądu Najwyższego RP „Apel” i uzyskali przytaczaną poniżej w dużym fragmencie odpowiedź]

 

 
SĄD NAJWYŻSZY
BIURO STUDIÓW i ANALIZ
PI. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa

BSA III – 055 – 4/09

Warszawa, dnia 2.02.2009 r.

(…)

W odpowiedzi na „Apel” z dnia 10 grudnia 2008 r. skierowany m.in. do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego uprzejmie wyjaśnia, że kwestie opisane w piśmie nie leżą w gestii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Jednocześnie Biuro informuje, że w odniesieniu do zagadnienia pozbawienia emerytów i rencistów prawa do równoważnika za remont lokalu mieszkalnego, to sprawę należy uznać za rozstrzygniętą na korzyść emerytów i rencistów, którzy decyzję przyznającą prawo do tego równoważnika otrzymali przed dniem 1 stycznia 2006 r.

Należy przyjąć, że wskazane w Apelu wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego będą podstawą do zmiany praktyki Wojskowego Biura Emerytalnego i Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w tym względzie i że dalsze wystąpienia do sądu staną się zbędne. (…)

DYREKTOR
Biura Studiów i Analiz
Sądu Najwyższego
 dr Krzysztof Ślebzak

Strona ZBFSOP w skrócie