Ustawy represyjne

44. TK: K 6/09

TK: K 6/09

Opublikowano: 03 marzec 2009

 

[ Tutaj czytaj: Pismo z TK z dnia 26 luty 2009 r. – format pdf 20 kB 

SYGNATURA

WNIOSKODAWCA

WNIOSEK

K 6/09

[ zasady naliczania wysokości emerytury ]

 

Grupa posłów na Sejm RP

 

o zbadanie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencji Wywiadu. Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Służby Wywiadu Wojskowego. Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Straży Granicznej. Biura Ochrony Rządu. Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10. art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP:

 

Strona ZBFSOP w skrócie