Ustawy represyjne

35. Sejm/Senat — przebieg procesu legislacji (24.11. – 29.12.2016)

Sejm/Senat — przebieg procesu legislacji (24.11. – 29.12.2016)

Opublikowano: 14 październik 2017

Artykuł ten przypomina „spektakl legislacyjny”, który rozegrał się w Polsce, w mieście stołecznym Warszawa, pod adresem: ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa. Czas to był trudny, przełom jesień-zima A.D. 2016. Było dużo naszych protestów, petycje, prośby i listy do naszych szanownych władz, żeby nam tego nie robili. Jednak na próżno tak jak „głos wołającego na puszczy”. Spektakl trwał od 02 do 29.12.2016, kiedy to Prezydent, podobno po „głębokim przemyśleniu”, sygnował, nawet nie wiemy, czy piórem, czy długopisem, a może podpisem elektronicznym, ten wspaniały bubel prawny. Chcemy przypomnieć ten spektakl, teraz już na zimno. Niedługo będziemy obchodzili rocznicę tego haniebnego wydarzenia. Dzięki mediom elektronicznym wszystko zostało precyzyjnie zapisane i w każdej chwili jest do odtworzenia. Każda wypowiedź, każdego posła została zarejestrowana i może być zawsze odtworzona. Żyjemy przecież w 21 wieku i nic nie ginie, jeśli choć raz ukazało się w internecie. Materiał ten został opracowany, jako pomoc w sprawie naszych odwołań oraz przyszłych działaniach zmierzających do zmiany ustawy prowadzonych przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej (KIU).

Poniżej prezentujemy linki do transmisji video z posiedzeń sejmu, komisji sejmowych
i senatu. Umieszczamy także stenogramy z tych posiedzeń. Dodajemy krótkie komentarze wyjaśniające prezentowany materiał. Wszystko prezentujemy w porządku chronologicznym.

USTAWA W SEJMIE
(24.11. – 16.12.2016)

  1. Diagram procedowania ustawy:

Schemat graficzny procedowania ustawy w sejmie prezentuje obrazowo, jakie, w jakich terminach, odbywały się posiedzenia plenarne sejmu i komisji sejmowych w czasie uchwalania ustawy. Więcej.

Projekt rządowy wpłynął do sejmu 24.11.2016, jako druk nr 1061 i 25.11.2017 został skierowany do pierwszego czytania. Zanim dotarł do sejmu, był przygotowywany przez rząd. Miał być, zgodnie z prawem konsultowany. Nastąpiło jednak pewnego rodzaju oszukaństwo.
To wcześniej inny projekt, pod tym samym numerem był w okresie letnim poddany konsultacjom społecznym. Nie był tak restrykcyjny, jak ten później uchwalany, a i tak, większość opinii na jego temat, była negatywna. Do sejmu dotarła jednak wersja zmieniona, niekonsultowana społecznie, zmieniona w jesieni przez rząd. To ta wersja spowodowała takie restrykcje co do naszych emerytur i rent. Na ten temat powinien jednak powstać odrębny artykuł, opisujący to, co działo się od letnich konsultacji (projekt lipcowy – zobacz), do grudnia i ostatecznego przyjęcia go przez Radę Ministrów (projekt grudniowy – zobacz). Na tym etapie występuje pierwsze podejrzenie złamania prawa, brak właściwych konsultacji społecznych, przed podjęciem procedowania projektu przez sejm. Projekt był omawiany na pięciu posiedzeniach plenarnych sejmu. Odbyły się cztery posiedzenia połączonych komisji: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny. 20.12.2016, uchwaloną ustawę przekazano do senatu, który przyjął ją bez poprawek.

Procedurę legislacji ustawy kończy podpisanie jej przez Prezydenta w dniu 29.12.2016.

W ten oto sposób rządzący zrobili nam i swojemu prezesowi prezent z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Na sylwestra byliśmy już ugotowani. Dostaliśmy miłosierne życzenia od prezesa: „Do siego roku”.

  1. 02 XII 2016 – Pierwsze czytanie projektu ustawy na 31 posiedzeniu sejmu, punkt 48. Oglądaj od godz. 16:54

Min. Błaszczak, jako sprawozdawca przedstawił projekt ustawy. Jego treść
i przemawiające za nim argumenty są porażająco niesprawiedliwe. Następuje tu ewidentne podejrzenie łamania Konstytucji RP. To nie jest działanie w imieniu tworzenia prawa, lecz przemówienie wyborcze skierowane do elektoratu pis. Taka próba naprawiania krzywd jest żenująca. Ktoś, kto nie zna służb, może jest w stanie w to uwierzyć. Nie my jednak, którzy poświęciliśmy dla służby większość swojego życia. Zostaliśmy już raz ukarani, też przy złamaniu prawa, w 2009 roku. Teraz są to dalej idące represje, wykluczające z normalnego życia emerytów MSW, którzy odeszli na emeryturę przed 1990 r. (0% !!!). Proponowana zmiana ustawy stanowi także szczególną represję dla służb III RP. To ukaranie nas za nienaganną służbę w wolnej demokratycznej Rzeczpospolitej Polskiej. Wielu z nas wysłużyło nawet 27 lat w III RP. Nawet bez okresu służby w PRL niektórzy z nas mają prawie pełną, a niektórzy pełną emeryturę (75%) uzyskaną tylko w III RP. Jak ogólnie wiadomo, Kaczyński nienawidzi Tuska i jak nie jego, to może teraz ukarać służby mundurowe III RP. Sprawdza się powiedzenie Kurskiego, że: „głupi lud to kupi”. Nikt poza politykami opozycji głośno o tym nie mówi, tak jakby to było akceptowane.

Jest jednak światełko w tunelu, bo obecna opozycja już w to nie wierzy, co widać
po zachowaniu i wypowiedziach w debacie posłów i senatorów partii opozycyjnych:
PO, .Nowoczesnej i PSL. Można prześledzić te wystąpienia posłów, żeby się o tym przekonać. Zdecydowanie nie popierają tej ustawy, ale mając mniejszość w głosowaniach, nie mogą już nic zrobić.

Posiedzenie 31 z dn. 02 XII 2016 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu – pełny stenogram. Czytaj od str. 522.

  1. 13 XII 2016 – Pierwsze czytanie projektu ustawy na 32 posiedzeniu Sejmu – dokończenie, punkt 3. Oglądaj od godz. 09:48

Były zadane dwa zapytania (Adam Szłapka i Robert Winnicki). Odbyło się głosowanie za odrzuceniem projektu. Wynik: głosowało 418, za 159, przeciw 258, wstrzymało się 1. Projekt nie został odrzucony. Przeszedł do drugiego czytania. Został skierowany do: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Posiedzenie 32 z dn. 13 XII 2016 – I czytanie na posiedzeniu Sejmu cd. – pełny stenogram. Czytaj od str. 13

3.1 13 XII 2016 – Posiedzenie komisji sejmowej po pierwszym czytaniu

Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny godz. 15:05 – 18:50. Oglądaj całość.

Praca w komisjach po I czytaniu dn. 13 XII 2016 – pełny stenogram z posiedzenia Czytaj całość.

Sprawozdanie komisji druk nr 1146

Przyjęto poprawkę, która określa, że jeśli funkcjonariusz wstąpił do służby nie wcześniej niż 12 września 1989 r., nie podlega represji. Jak powiedział poseł Czartoryski: „Intencją tej poprawki jest to, ażeby osób, które po wyborach, a w zasadzie po powstaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, po raz pierwszy przyszły do służb, chociaż były to jeszcze służby SB, nie skrzywdzić, bo może być takie domniemanie, że przyszły w dobrej wierze, żeby te służby zmieniać”. Z tego tekstu wynika, że intencją ustawodawcy nie jest tworzenie dobrego prawa w sejmie, ale skrzywdzenie tych, co zjawili się w służbie wcześniej, choćby o jeden dzień. Poprawka została przedstawiona poniżej podczas drugiego czytania (patrz niżej).

  1. 14 XII 2016 – Drugie czytanie projektu ustawy na 32 posiedzeniu Sejmu, punkt 17. Oglądaj od godz. 11:48. Posiedzenie 32 cd. z dn. 14 XII 2016 – II, pełny stenogram, czytaj od str. 187

4.1. 14 XII 2016 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F). Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania, 18:20 – 18:33. Oglądaj całość. Praca w komisjach podczas II czytania z dn. 14 XII 2016 – pełny stenogram posiedzenia, czytaj całość

4.2. 15 XII 2016 – Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, posiedzenie komisji sejmowej podczas drugiego czytania, ponowne rozpatrzenie – w trybie art. 47 ust. 3 regulaminu Sejmu – projektu ustawy, godz. 15:25 – 18:48, sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F). Oglądaj całość. Praca w komisjach podczas II czytania z dn. 15 XII 2016 – pełny stenogram posiedzenia, Czytaj całość.

Sprawozdanie komisji druk nr 1159.

Na tym posiedzeniu wiceminister Zieliński wniósł poprawkę o wprowadzenie do ustawy art. 8 a. Jest to na stronie nr 9 stenogramu. Wniósł też rewelacyjną poprawkę. Str. 35 stenogramu. Cytujemy jego głos na komisji: „Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński: Proszę państwa, biorąc pod uwagę dyskusję, która dotychczas się odbyła, wróciliśmy do bardzo prostego rozstrzygnięcia i zasady, że za czas służby w organach bezpieczeństwa nic się nie należy – ani 0,7, ani 2,6, ani 0,5, po prostu nie należy się nic. Należy się zero. W związku z tym w art. 15c ust. 1 pkt 1 wyrazy „0,5 podstawy wymiaru” proponujemy zastąpić wyrazami „0 podstawy wymiaru”. Dziękuję bardzo”.

Na to wypowiedział się prawnik: „Legislator Krzysztof Karkowski: Dziękuję. Panie przewodniczący, Biuro Legislacyjne w związku z tym, że poprawki nie były objęte analizą prawną Biura Analiz Sejmowych, pragnie zwrócić uwagę na to, że ta poprawka z tego względu, że operuje wskaźnikiem 0,0, może być niezgodna z konstytucją, z art. 67, który przyznaje obywatelom prawo do zabezpieczenia społecznego.”

Na to przewodniczący ogłosił głosowanie:

Przewodniczący poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS):

Dziękuję. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki nr 2 zgłoszonej przez rząd? Proszę bardzo. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podanie wyników.

Sekretarz Komisji Dariusz Lipski:

32 głosy za, 17 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.

Przewodniczący poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS):

32 za, 17 przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym się – poprawka uzyskała akceptację.

Poproszę o kolejną poprawkę. Proszę”.

Tak zostało potraktowane prawo. Tego się nie da skomentować, bo cisną się słowa nieparlamentarne.

Tak wprowadzono do ustawy poprawki rządowe, w sposób „bandycki”, czyli: art. 8a i 0% za służbę w PRL. Było to uderzenie z znienacka, jak nóż w plecy. Widocznie prezes się zdenerwował, że ktoś broni ludzi służb i wydał Zielińskiemu takie rozporządzenie. Patrz str. 35 stenogramu.

  1. 16 XII 2016 – Drugie czytanie projektu ustawy na 33 posiedzeniu Sejmu, punkt 2 – ciąg dalszy oglądaj od  godz. 11:33 – 12:51

5.1. 16 XII 2016 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych Komisja Polityki Społecznej
i Rodziny Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F), oglądaj całość

Praca w komisjach po II czytaniu  dn. 16 XII 2016 – pełny stenogram posiedzenia. Czytaj całość

Sprawozdanie komisji druk nr 1159-A

  1. cd. Dalsza część 33 posiedzenia plenarnego odbyła się w sali kolumnowej i nie ma nagrania sejmowego, jest zapis pod koniec stenogramu, str. 66. Posiedzenie 33. z dn. 16.12.2016 – II i III czytanie – sprawozdanie komisji. Pełny stenogram z 33 posiedzenia: czytaj str. 24, 62 i 66.

Jak wynika, z treści stenogramu, w sali kolumnowej przegłosowano druk 1159, jest on sprawozdaniem z posiedzenia komisji.

Cytujemy:

„Przystępujemy do głosowania nad całością projektu ustawy.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 1159, zechce podnieść rękę.

Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę.

Kto wstrzymał się od głosu, proszę podnieść rękę.

Ogłaszam wyniki głosowania nad całością projektu ustawy.

W głosowaniu udział wzięło 236 posłów. Za głosowało 235 posłów, przeciw nikt nie głosował, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (Burzliwe oklaski) „

Wyniki głosowania – Zobacz

Oczywiście w głosowaniu za ustawą wypowiedzieli się tylko posłowie PiS. Reszta posłów, nie została wpuszczona do sali kolumnowej, Życzymy pisowi dalszych sukcesów w krzewieniu demokracji w Polsce.

USTAWA W SENACIE (20.12.2016)

6.a. 20 XII 2016 – 32 Posiedzenie Senatu cz. 1. Oglądaj od czasu nagrania: 02:30:50

6.b. 20 XII 2016 – 32 Posiedzenie Senatu cz. 2. Oglądaj całość

6.c. 20 XII 2016 – 32 posiedzenie Senatu cz. 3. Oglądaj całość

6.d. 20.12.2016 Pełny stenogram posiedzenia 32 posiedzenia Senatu. Czytaj str. 254 -302 i 311-głosowanie:

Głosowanie

W senacie nie było już o czym mówić. Ustawę załatwił jednym cięciem chirurg Stanisław Karczewski. Chwała dla posłów opozycji PO. Chwała dla pana senatora Jana Rulewskiego, który dzielnie bronił demokracji – nie funkcjonariuszy SB. Senatorowie opozycji w geście protestu nie wzięli udziału w głosowaniu.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim posłom opozycji, którzy bronili demokracji. Chcemy przypomnieć, że protestowali oni w sejmie od 16 grudnia 2016 do 12 stycznia 2017 (27 dni).

USTAWA U PREZYDENTA
(22 – 29.12.2016)

22.12 – 29.12.2016 Prezydent podpisał.

USTAWA WOJSKOWA
(2.12.2016 – ?)

Ustawa wojskowa druk 1105.

Treść ustawy: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin:

Treść projektu:

W sejmie jest już zgłoszony do pierwszego czytania projekt ustawy, która ma zrobić to samo co nam – naszym kolegom wojskowym. To jest przestroga przed tym, co robi PiS. Po uchwaleniu naszej ustawy w kolejce czeka od 02.12.2016 ustawa wojskowa druk nr 1105. Tu PiS się zatrzymał. Analizuje, co będzie się działo po wejściu w życie naszej ustawy. Poza tym, pewnie boją się wojska, bo jest ich kilka razy więcej niż nas. Jest jeszcze wiele służb i zawodów, które PiS może uznać, za służące totalitarnemu państwu /sędziowie, prokuratorzy, nauczyciele, kolejarze, lekarze itp./. Miejmy tego świadomość. Wszystkich Was może dosięgnąć ręka sprawiedliwości „suwerena”. Wyciągnijmy z tego wnioski, dokąd nie będzie za późno. Już jest szykowana ustawa o degradacji generałów Wojska Polskiego.

Redakcja

Strona ZBFSOP w skrócie