Ustawy represyjne

39. Biuro KP Lewica

Od: Biuro KP Lewica

Opublikowano: 08 maj 2009

 <kp-lewica@kluby.sejm.pl>
Data: 29 kwietnia 2009 15:46

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Sejmu RP
wobec wniosku Lewicy do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącego ustawy
odbierającej uprawnienia do emerytury mundurowej funkcjonariuszom organów
bezpieczeństwa pełniącym służbę w latach 1944 – 1989 oraz członkom Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego.
Zwracając się z prośbą o umożliwienie zapoznania się z tymi stanowiskami
przedstawicielom zainteresowanych środowisk, byłbym zobowiązany za opinie i
uwagi dotyczące przedmiotowego materiału, które proszę przesyłać na adres:
kp-lewica@kluby.sejm.pl

Z poważaniem
Poseł Janusz Zemke

KOMUNIKAT

Z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Lewica w dniu 14 bm. (czwartek) o godz. 14:00 w Warszawie w Ośrodku Wschód – Zachód (dawne kino OKA na zapleczu Hotelu Saskiego) w Auli D 1 odbędzie się spotkanie poświęcone omówieniu spraw związanych z dokumentami, które wymienia Poseł Janusz Zemke. Prosimy o  liczną obecność.

Strona ZBFSOP w skrócie