Ustawy represyjne

37. Ustalony termin w TK dot. Sygnatura K 6/09

*** Ustalony termin w TK dot. Sygnatura K 6/09 ***

Opublikowano: 09 grudzień 2009
Poprawiono: 11 wrzesień 2017

Termin: 2010-01-13, godz. 09:30

Miejsce: duża sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego

Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin z art. 2, art. 10, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji RP

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć Prezes TK Bohdan Zdziennicki, sędzią-sprawozdawcą będzie Sędzia TK Andrzej Rzepliński.

źródło: z wokandy TK

Od Redakcji:

  • duża sala, w której odbędzie się rozprawa, może pomieścić 140 osób;
  • wejściówki będą wydawane indywidualnie od godz. 08:00 według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc (nie przewiduje się grup zgłoszonych wcześniej poprzez formularz);
  • w szatni należy pozostawić wierzchnie okrycia oraz teczki i torby;
  • na salę rozpraw wnieść można jedynie notatniki;
  • nie można rejestrować rozprawy prywatnymi kamerami wideo oraz aparatami fotograficznymi;
  • dozwolona jest rejestracja dżwięku przy pomocy dyktafonów;
  • telefony komórkowe muszą być wyłączone.

Strona ZBFSOP w skrócie